Kontaktné údaje

Online rezervácia

Dátum príchodu

Dátum odchodu

Online rezervácia
 
 

Adresa hotela:       Congress hotel Centrum Košice

                        Južná trieda 2/A, 040 01 Košice

 

Fakturačné údaje:   Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.    

                        Južná trieda 2/A, 040 01 Košice

                        zapísaná v OR MS Košice Odd: 

                        Sro VI. č. 29103/5

                        IČO: 46 520 104 

                        DIČ: 2023421158

                        IČ DPH: SK2023421158

                        Banka: VÚB, a.s 

                        IBAN: SK18 0200 0000 0029 7687 6855 

 

 

 

 

 

Kontakty:


 
 
Recepcia non-stop:
 
 
0902 755 755
 
055 622 03 50

 

General manager: 

manager@hotel-centrum.sk

0914 337 423

 

Obchodné oddelenie:  

sales@hotel-centrum.sk

0914 337 425

 

Prevádzka:  

em@hotel-centrum.sk

0914 337 422

 

Majiteľ:

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností – ZSVTS
Koceľova 15
815 94 Bratislava II

 


© 2016 Congress Hotel Centrum

Created by Fotogabo