Kontaktné údaje

Online rezervácia

Dátum príchodu

Dátum odchodu

Online rezervácia
 
Kontakty:
Congress hotel Centrum Košice e-mail: info@hotel-centrum.sk
Južná trieda 2A telefón: +421 55 622 0350
043 23 Košice mobil: + 421 902 755 755
 
Fakturačné údaje:
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.
zapísaná v OR OS Košice Odd: Sro VI. č. 29103/5
Južná trieda 2A
040 01 Košice
 
IČO: 46 520 104
DIČ: 2023421158
IČ DPH: SK2023421158
 
Banka: VÚB, a.s
IBAN: SK18 0200 0000 0029 7687 6855

 

QR účtu:

 

 

Majiteľ:

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností – ZSVTS
Koceľova 15
815 94 Bratislava II

© 2016 Congress Hotel Centrum

Created by Fotogabo