Fakturačné údaje

Online rezervácia

Dátum príchodu

Dátum odchodu

Online rezervácia
 

Kontakty:

Congress hotel Centrum Košice                e-mail: info@hotel-centrum.sk

Južná trieda 2A                                   telefón: +421 55 622 0350

043 23  Košice                                     mobil: +0902 755 75

Fakturačné údaje:

Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.
Zapísaná v OR OS Košice  Odd: Sro VI. č. 29103/5

Južná trieda 2A

043 23  Košice

 

IČO: 46 520 104 

IČ: 2023421158

IČ DPH: SK2023421158

 

Banka: VÚB, a.s.

IBAN: SK18 0200 0000 0029 7687 6855

QR účtu:   

Majiteľ:

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností – ZSVTS

Koceľova 15

815 94  Bratislava II

e-mail: zsvts@zsvts.sk

© 2016 Congress Hotel Centrum

Created by Fotogabo